Přejít na obsah
Vegetariánské stránky

Martin

Redakce
 • Počet příspěvků

  98
 • Registrace

 • Poslední návštěva

 • Dní od ocenění

  16

Vše od uživatele Martin

 1. "Učitelka Michaela Vincourová dostala od ředitele mateřské školky na vybranou. Buď před dětmi bude mlčet o důvodech, které ji vedou k veganskému životnímu stylu, nebo v práci skončí. Aktivistka hájící práva zvířat se rozhodla pro druhou možnost a na svém instagramovém účtu publikovala fotografii s hashtagem "Nebudu zticha", která za dva dny nasbírala přes pět tisíc pozitivních reakcí." https://magazin.aktualne.cz/ucitelka-nechtela-pred-zaky-mlcet-o-svem-veganstvi-rodice-si/r~9e434218aab111e8b295ac1f6b220ee8/
 2. V rozhovoru se geolog Václav Cílek zamýšlí nad dotazy posluchačů Českého rozhlasu a mimo jiné se dotýká tématu vývoje klimatu, ochrany zdrojů a udržitelného rozvoje. https://dvojka.rozhlas.cz/vaclav-cilek-budeme-se-muset-uskromnit-vyvoj-smeruje-k-vegetarianstvi-7589801 „A také se ukazuje, já to jako masožravec neříkám rád, že maso a dobytek způsobují jedny z největších změn v našem životě.“ Podle Cílka bychom tak v budoucnu měli spotřebovat rozhodně méně masa, což povede k jakémusi pomyslnému návratu k lidským kořenům. Dobytka je totiž dvojnásobně víc než lidí a dopad krav na krajinu a na klima je podle expertů poměrně velký. „Když je dobytka málo, má spíš pozitivní dopad. Když je ho příliš, je to negativní. Vývoj tedy směřuje k tomu, co bylo vždycky: k částečnému vegetariánství.“
 3. Martin

  Fresh nákup - bedýnky

  Zbývá: 8 dní a 16 hodin

  • NABÍDKA
  • OSTATNÍ

  Upozornění: Toto je pouze zkušební inzerát redakce. Systém bedýnek pochází ze zahraničí, nicméně je dnes velmi rozšířený a populární i v České republice. My jsme se rozhodli rozvinout ho u nás ve Zlíně a okolí. Jedná se o pravidelné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny od lokálních farmářů přímo na váš stůl. Bedýnky zajistí pohodlný, praktický a stálý příjem vitamínů pro Vás i celou vaši rodinu. Zároveň podpoříte menší farmáře z našeho regionu. Dozvíte se odkud ovoce a zelenina pochází a navíc můžete dodavatele sami navštívit. Obsah Farmářovy bedýnky balíme standartně do papírové tašky, která je zdarma. Pokud si skládáte vlastní bedýnku, papírovou tašku taktéž dostanete zdarma. Také si můžete pořídit naši dřevěnou bedýnku za 300 Kč. Do ní Vám zboží připravíme, doručíme a když nám ji předáte zpět, použijeme ji pro vaši další objednávku. Krásné barevné utěrky rozdáme našim novým pravidelným zákazníkům, kteří se přihlásí k týdennímu nebo čtrnáctidennímu odběru bedýnek. Pozor, utěrky rozdáváme do vyčerpání zásoby. Podrobnosti: http://www.freshnakup.cz/cz/o-bedynkach

  CENA NEUVEDENA

  Slušovice - CZ

 4. Martin

  Odšťavňovač

  Zbývá: 9 dní a 2 hodin

  • NABÍDKA
  • POUŽITÉ

  Nabízíme zánovní odšťavňovač - Toto je jen zkušební inzerát redakce, v případě zájmu si, prosím, založte inzerít vlastni. děkujeme za pochopení.

  1 500,00 Kč

  České Budějovice - CZ

 5. Miroslav Matouš Duchovní odkaz Přemysla Pittra Když jsem před mnoha lety hovořil s Přemyslem Pittrem o jeho duchovním zaměření, řekl mi přibližně toto:"Byly a jsou pokusy mne někam zařadit. Ale já se do žádného šuplíku nesrovnám. Z každého mi vyčnívá nějaká ta ruka nebo noha." Domnívám se, že tato jeho vlastní charakteristika, jej velice dobře vystihuje. Nezařaditelnost patři k podstatným rysům Pittrovy osobnosti. Být zařazen znamená být vyměřen a vymezen, být uznáván, mít jisté filosofické či teologické znaky, patřit k určité škole. Být zařazen může ovšem znamenat i být zabydlen, ukončen, oklasifikován nebo dokonce být vyřízen. Avšak nebýt zařazen či nezařadit se má také svůj zápor: Může to znamenat být vyřazen nebo alespoň nebýt uznáván. Člověk, jenž se nehledí a nehodlá zařadit se dostává do nebezpečí být prohlašován zařazenými za úchylkáře nebo i bludaře. Pokud jde o Přemysla Pittra, býval pro své samostatné pojetí viry v Boha pravověrnými odmítán a odsuzován. Je známo, ze nejsilnější dojmy pocházejí z dětství. Sledujeme-li Přemyslův život, vidíme z jeho záznamu, jak hluboký vztah mel od útlosti ke zvířatům. Čteme o jeho přátelství s hlídacím psem u boudy a s žabkami u rybníka i o soucitu s netopýrem, přibitým na vrata stodoly a s podřezávanou husou. Jak si nepřipomenout slova apoštola Pavla: "Celé tvorstvo čeká, až se Boži synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno pomíjejícnosti, avšak ne z vlastní vůle, ale kvůli tomu, který si je podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z porušení, to k účasti na svobodném, které oslavením nabudou Boží děti. Víme přece, že celým tvorstvem jde jediný vzdech a všechno tvorstvo že svírá bolest až doposud" (Římanům 8, 19-22 P) I pro svůj laskavý vztah ke zvířatům se Přemysl Pitter v dospělém věku stal zásadním vegetariánem a daleko později napsal v básni verš, za který by mohl být obviněn z pantheismu: "My poznáváme tebe ve zraku dítěte. Ty se na nás díváš i okem zvěře." I v této souvislosti rozuměl Přemysl Pitter věčnému určení života. Napsal o tom: "Člověk si sestrojil theorii, zdánlivě velice příznivou ale úplně falešnou theorii, že člověk je pánem přírody. Proto počíná si tak, jakoby celá příroda neměla jiného smyslu, než aby sloužila jeho čistě sobeckým zájmům: chce, aby mu ve všem sloužila, aby mu byla pokořena a otrocky jej poslouchala, snaží se vtěsnat ji do forem jemu milých, využívá ji nemilosrdně a vraždí tisíce živých tvoru nejen ke své výživě, ale často jen ke své zábavě. Takovým způsobem dosáhl člověk toho, že se sám přírodě odcizil a že příroda se mu stala nepřátelskou. Ano, vyrostly vysoké kultury, které si podmanily vodu, vzduch i zemi, ale až dosud se všechny zhroutily a překrývají místa, kde žil kdysi člověk, chtějící být pánem světa. Až dosud totiž nebyla ani jedna z těchto kultur proniknuta harmonií s Duchem Všechomíra, a proto zanikly všechny a zanikne i naše, nenastoupí-li jediné skutečnou a jedině správnou cestu, to je cestu harmonie s Bohem. Chce-li kdo nastoupit tuto cestu, musí si především uvědomit, ze není ani on ani souhrn všech lidí pánem přírody, ale její částí, že člověk má naopak harmonicky zapadat do tohoto velkolepého obrazu Přírody, chce-li dosíci svého naznačeného cíle. Jeho rozumové schopnosti mu nedávají práva, aby jich používal na otročení jiných životů a ničení všeho toho, co příroda pracně vybudovala, ale má jich využívat jen v tom smyslu, aby vesmírnou harmonii ještě zvýšil. Člověk má býti starším bratrem a vychovávatelem ostatních tvorů." (Vegetarism pro a proti, 1928, str 25-26) Přemysl Pitter se stavěl proti pokusům na zvířatech; pokud je mi známo i proti těm, jimiž se zachraňují lidé. Ne tak Albert Schweitzer, člověk se stejně ušlechtilými city ke zvířatům. A přece Schweitzer, lékař, usuzoval takto: "Ti, kteří podnikají na zvířatech pokusné operace nebo jim naočkovávaji choroby, aby získanými výsledky mohli pomoci člověku, neměji se nikdy uspokojit tím, že jejich krutý čin sleduje cenný účel. V každém případě musí zvažovat, zda je skutečně nutné uložit nějakému tvoru tuto obět pro lidstvo. - Je také zločin, jsou-li zvířata podrobována mučení jenom proto, aby se studentům demonstrovaly obecně známé fenomény. Právě proto, že zvíře jako pokusné zvíře poskytuje svou bolestí tak cennou službu trpícímu člověku, vytvořil se nový vztah solidarity mezi ním a námi. Z toho vyplývá pro každého z nás nutnost prokazovat živému tvoru všemožné dobro." (A.Schweitzer: Nauka úcty k životu, str. 65-66) Vidíme, ze se do rozporu dostávají stanoviska jinak velice blízká, jejichž zastánci jsou Schweitzer na jedné, Pitter na druhé straně. Myslím, že hledisku Pittrovu, které jsme se pokusili rozvést, dává postup této civilizace za pravdu... @ Sborník Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, Praha 1995, str. 66-67
 6. Martin

  Výroky slavných

  Čuang-c' „Blahořečím onomu času, kdy lidé žili svorně se zvířaty bok po boku a tvořili s deseti tisíci bytostmi jednu velkou rodinu.“ (Zdroj: https://citaty.net/autori/cuang-c/) Lao-c' „Buď dobrý k lidem, k rostlinám i zvířatům. Nepronásleduj lidi ani zvířata a nepůsob jim bolest.“ (Zdroj: https://citaty.net/autori/lao-c/)
 7. Martin

  Výroky slavných

  1748-1832 - anglický filosof, ekonom a právník Jeremy Bentham Kéž nadejde den, kdy zbylá živá stvoření získají práva, která jim mohla odejmout pouze ruka tyrana… Nelze se ptát, mohou-li zvířata přemýšlet nebo mluvit, ale mohou-li trpět asi 563-483 Buddha Z obavy před tím, aby neuvedl živé bytosti do stavu smrtelného strachu, nechť bódhisattva, praktikující dosažení soucitu, se zdržuje jedení masa 1847-1933 - angl. filosofka, humanistka a soc. reformátorka Annie Besant Lidé, kteří jedí maso jsou odpovědní za všechno utrpení pramenící z jedení masa. Toto utrpení je způsobeno tím, že užíváme cítící bytosti jako potravu. Jsou odpovědni za všechny hrůzy a mučivý strach, který musí ta nešťastná stvoření prožívat, jen aby uspokojila lidské chutě...Všechno utrpení je zaznamenáváno jako důkaz proti lidstvu; překáží a zdržuje rozvoj člověka 412-323 - řecký filosof Diogenes Stejně dobře, jako jíme zvířecí těla, bychom mohli jíst i lidská 14.3.1879-18.4.1955 - fyzik, nositel Nobelovy ceny Albert Einstein Je smutné vidět, že vegetariánský způsob života by svým čistě fyzikálním účinkem na lidskou povahu nanejvýš pozitivně ovlivnil velkou část lidstva. Nic nepřispěje k lidskému zdraví a zvýšení šance na přežití života na Zemi více než vývoj k vegetariánství. 1803-1883 - americký esejista, filosof a básník Ralph Waldo Emerson Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník. 1869-1948 - indický vůdce a společenský reformátor Mahátma Gándhí Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty / Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky / Jediný způsob, jak žít, je nechat žít. asi 3 - 33 Ježíš A maso zabitých zvířat v jeho těle se stane jeho vlastním hrobem. Protože, pravím vám, kdo zabíjí, zabíjí sama sebe a kdokoli jí těla zabitých zvířat, jí tělo smrti (z esejského Evangelia míru) 1883-1924 - spisovatel Franz Kafka Teď už se na tebe mohu dívat klidně; už tě nejím (při pohledu na rybu v akváriu) 1862-1949 - belgický dramatik, esejista a básník hrabě Maurice Maeterlinck Kdyby se jednoho dne stal obecným názor, že se lze obejít bez masitých jídel, přineslo by to nejen velkou ekonomickou revoluci, ale i mravní pokrok francouzský spisovatel Jules Michelet Těžko si dnes představit, čím byla ona válka vypovězená světu zvířat před 100-200 lety. Organizovalo se obrovské zabíjení, krve se prolévalo více než v největší válce; kam vedly ty krvavé zátopy? Zabíjelo se pro zabíjení, k vychutnání síly, krutosti, ke kochání se pohledem na zoufalství ubohých zvířat, zcela jemných, než aby se mohla bránit a mstít 1806-1873 - anglický filosof a ekonom John Stuart Mill Máme-li jistotu, že určitá praxe způsobuje mnohem více utrpení zvířeti, než poskytuje užitku člověku, je to praxe morální nebo nemorální? A jestliže se lide nevynoří z bahna egoismu a jednostranně neodpoví "NE", pak ať je navždy prokleta morálka založená na užitku 1553-1592 - Francouzský spisovatel Michel de Montaigne Pokud se mne týká, nikdy jsem nemohl bez hněvu hledět na to, jak jsou pronásledována a zabíjena nevinná a bezbranná zvířata, která nám nijak neškodí 43 př.n.l. -13 n.l. - římský filosof Publius Ovidius Naso V jaké to špatné zvyky se uvádí, jak se to chystá nezbožně na lidskou krev, kdo ocelí telátku hrdlo protíná, může to bučení snést, jsa nepohnut v srdci, anebo kdo je s to, by vraždil kůzle, jež kvílí tak jak malé dítě, či pernatce požívat může, kterého sám dřív krmil! Jak blízko má takový člověk k plné, skutečné vraždě! 46-120 - řecký životopisec a historik Plútarchos Odkud to přišlo, že vás jakási dravost a šílenství v této šťastné době vede k tomu, že se špiníte krví, ačkoliv máte tolik jiných způsobů obživy? Proč popíráte, že vás země dokáže uživit?…Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení? 1884-1963 - první president indické republiky Dr. Radžendra Prasád Celostný pohled na život nám odhaluje vztah mezi potravou daného jedince a jeho chováním k jiným a cestou rozumové dedukce, která není fantazií. Můžeme přijít k poznatku, že jediným způsobem, jak uniknout vodíkové pumě je útěk před mentalitou, která pumu vymyslela a jediným takového útěku je pěstování úcty ke všemu životu, k životu ve všech podobách a ve všech podmínkách. je to pouze jiný výraz pro vegetariánství francouzský spisovatel Jean Jacques Rousseau Jedním z důvodů, že masitá strava neodpovídá člověku, je lhostejnost, jakou projevují děti vůči ní a chuť, jakou mají na zeleninu, mléčné výrobky a ovoce francouzský spisovatel Romain Rolland Ukrutnost vůči i samotná lhostejnost vůči jejich utrpení je, podle mého mínění, největším hříchem lidstva. Je příčinou lidského úpadku. Vytváří-li člověk kolem sebe tolik utrpení, jak má právo si stěžovat, když pak sám trpí? 1851-1939 - anglický humanista a reformátor, zakladatel "Humánní ligy" v Londýně Henry S. Salt Pozvete hezkou dívku na večeři a objednáte jí šunkový sendvič! Házení perel sviním je příslovečnou hloupostí. Ale jak nazvat házení sviní perlám? / Mohu říci, že nejpotřebnějším vědeckým kursem pro členy etických svazů byla by návštěva jatek 1788-1860- německý filosof Arthur Schopenhauer Protože soucit se zvířaty je nerozlučně spjatý s dobrotou charakteru, lze věrohodně říci, ze ten, kdo je ukrutný ke zvířatům, nemůže být dobrý člověk. 1785-1965 - slavný lékař, misionář, teolog a muzikolog Albert Schweitzer Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože zacházíme tak zle se zvířaty…protože na jatkách je tolik surovosti, protože kvůli našim kuchyním tak mnoho zvířat umírá strašlivou smrtí, protože zvířatům způsobují nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a musíme nést znamení této viny. asi 4 př.n.l. - 65 n.l. - římský filosof a básník Seneca Jestliže jsou pythagorejské zásady zdržování se masa správné, napomáhají nevinnému životu. Jestliže nejsou správné, učí nás alespoň šetřit život. A jestliže se zbavím své ukrutnosti, není to vůbec žádná ztráta 1856-1950 - britský dramatik a kritik Georg Bernard Shaw Proč bych se vám měl zpovídat z toho, že se správně živím? Kdybych se cpal pečenými těly zvířat, měli byste důvod ptát se mě, proč to dělám. Zvířata jsou mí přátelé…a já své přátele nejím 1828-1910 - ruský romanopisec a sociální teoretik Lev Nikolajevič Tolstoj Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná / Masožerství je pozůstatkem nejprimitivnějšího barbarství / Masožerství dalo by se prominout, pokud by bylo podepřeno rozumnými důvody. Ale těchto není. Je to zlá záležitost, nemající v našich dobách nijakého opodstatnění / Když vidíte děti, jak trýzní kočku nebo ptáčka, napomínáte je, učíte je soucitu s živým tvorem. Ale sami chodíte na lov a zasedáte k obědu, pro který bylo zabito pár tvorů. Nepozastavíte se nad touto zjevnou protichůdností? / Nezabíjej nevztahuje se jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji 1818-1862 - americký přírodovědec a lékař Henry David Thoreau Není pochyb o tom, že součástí osudu lidského rodu je postupný vývoj ve směru zanechání jedení masa, stejně jako e divošské kmeny přestaly navzájem pojídat poté, co vešly do styku s civilizovanými národy 1452-1516 - italský malíř, sochař, architekt a vědec Leonardo da Vinci V mládí jsem se zřekl jedení masa a přijde ještě den, že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí 1863-1902 - indický filosof Vivékánanda Svámí Je ďábelské říci, že všechna zvířata jsou stvořena pro potřeby člověka, aby byla zabita a použita tak, jak chce člověk. Mohli bychom říci, že jsou to slova ďáblova, ne Boha český léčitel, zakladatel oboru biotronika Josef Zezulka Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení.
 8. Martin

  Přijdu si moc mladá

  Ahoj Ay, přejdu přímo k odpovědím na tvé tři otázky 1. Já jsem 'to' svému okolí oznámil přímo, tedy předcházelo tomu nejprve mé pevné rozhodnutí (ve vztahu k zabíjení pro potravu), ve kterém jsem tehdy ještě neřešil důsledky ve vztahu k okolí, praktičnost atd, šlo tehdy o jakési procitnutí ve vztahu k postoji ke zvířatům zvířatům a cítil jsem, že ta praktičnost bude možná. Tím, že se mi najednou rozjasnilo, že vegetariánstív je pro mne přávě tím správným a do té době chybějícím krokem / postojem, který jsem do té doby jaksi podvědomě hledal, bylo to pro mne pochopení jaksi radostné a žádné obavy se nedostavovaly. A tak nejbližší rodině jsem svoji novinku oznámil hned ten den, bez obav nebo příkras, zkrátka jako skutečnost, a dostalo se mi její podpory. Mami mi vždy upravovala jídla tak, aby byla pro mne bezmasá. 2. Jak má okolí věřit, že to myslíte vážně? Myslím, že jako ve všem stačí, když to ono budeš skutečně vážně myslet, pak to okolí pozná. Možná se zajímej o svůj postoj, a promýšlej si ho, zpochybňuj, zdůvodňuj a zaujmi takový, který ti nakonec vyjde jako správný. Třeba ho časem ještě poopravíš, to když se na něj pozdeji podíváš z jiného úhlu, nebo se dozvíěš k němu novou inoformaci. 3. Se školní jídelnou bohužel už nějakou dobu zkušenost nemám, na vysoké škole bylo v jídelně jedno jídlo vždy bezmasé a dalo se na výběr celkem spolehnout, ze zpráv které se objevují, se mi zdá, že se situace a obecné povědomí se v této věci stále zlepšuje, různé evropské státy se zavazují mít jedno bezmasé, dokonce veganské jídlo v menu jídelen veřejných budov a tak držím palce, ať i pro tebe je ta situace z praktického hledicka stále jednodušší a schůdnější. Držím palce! Ahoj M.
 9. V Portugalsku začal plati zákon, podle něhož musejí jídelny institucí, které jsou financovány z veřejných peněz (školy, univerzity, nemocnice, léčebné domy pro seniory, věznice atd.) ve svém jídelníčku nabízet i jídlo bez živočišných produktů. Více podrobností v článku na Idnes zde.
 10. Vegetariánská prodejna a jídelna, e-shop, vlastní výroba teplé i studené kuchyně, barové sezení i jídlo s sebou, biopotraviny, biokosmetika, ekodrogerie, krystaly, knihy, CD, DVD
 11. Láska k pravdě – filosofie, má mnoho podob. Jednou slova – jindy prožití. Vždyť je to jen jeden svět, který poznáváme. Filosofie může mít i podobu rezonance – tónů. V našem koncertu se vám snaží, takto nesměle, podat ruku s tichou otázkou: „Věnuješ mi kousek srdce, pozornosti, citu, vědomí?“ Vždyť společná věc není jen slovo. Mystérium dávných filosofů přichází takto nyní i k nám. 19.11. sobota 19:00 BRNO, Besední dům, Komenského nám. 8 Vstupenky jako hosté vystoupí: Panochovo kvarteto, sopranistka Maida Hundeling, violoncellista Jiří Bárta předprodej vstupenek: TICKET ART PRAHA, s.r.o., prodejní místa sítě TICKET ART po celé ČR,tel.: 222 897 333, rezervace@ticket-art.cz, Turistické informační centrum, Radnická 2, Brno,tel.: 420 542 210 863, www.vstupenky.ticbrno.cz , Info: 603723713 Zdroj: http://www.dub.cz/cs/koncerty-vodnarsky-zvon-spolecna-vec.php
 12. Martin

  Soucitně

  Soucitně je portál soucitného přístupu ke zvířatům, etického spotřebitelství, veganství, zdravého životního stylu a aktivismu, který byl založen v roce 2010 a od roku 2015 je součástí neziskové organizace Otevři oči. Naleznete zde foto/video veganské recepty, mapy a recenze veg friendly restaurací a obchodů, praktických návodů, jak být veganem, jak cestovat, kalendář akcí, novinky ze světa ochrany zvířat, citáty, informace ohledně zdravotních aspektů a další zajímavé věci. Chceme lidem ulehčit přístup k informacím v této oblasti i nákup produktů, které se snaží vyhnout ubližování
 13. Milí čtenáři těchto stránek, když jsem před léty stanul před prošedivělým pánem poprvé, netušil jsem, že potkávám svůj Osud. Poté jsem s panem Zezulkou strávil významnou část života. Navštěvoval jsem jej pravidelně několikrát týdně. Vždy si na mne udělal čas a my povídali až do "televizních novin". Byla to nenásilná a vlastně geniální výuka v oblasti filosofie Bytí a Biotroniky, tedy v oborech, které pan Josef Zezulka vytvořil a zavedl do praxe. To jsem pochopil až mnohem později. Vždy jsem odcházel plný myšlenek a pocitů. Je to ohromné jak velkou ve mně dokázal vytvořit změnu. Rozšířil mé původně spíše jen technické myšlení k méně schématickému a hlubšímu vnímání světa. Znal jsem osobně i od pana Zezulky několik dalších přátel, kteří jej navštěvovali a ptali se stejně jako já. Setkával jsem se s nimi u pana Zezulky a dodnes jsme ve styku. Léta ubíhala a vyměřený čas se krátil. Těsně před opuštěním svého hmotného těla si mě pan Josef Zezulka zavolal a udělal něco, co se stalo pro mne závazkem, slibem a životním naplněním na celý další čas. Řekl: "Tomáši, předávám Vám Biotroniku i filosofii Bytí - nyní je povedete Vy. Předávám Vám poznané, abyste je nesl a ochraňoval. Až se naplní čas i Vám, předáte dalšímu." Řekl větu, která mi dodnes v hlavě i srdci zní: "Předávám Vám naši společnou věc". Tolik na vysvětlení. Teď již víš, čtenáři těchto stránek, proč tuto společnou věc předkládám nyní i já. Vždyť všichni jedno jsme a není nic lidského a Božího, co by nebylo naší vzájemností.
 14. Denně se setkáváme s velkým množstvím informací, každý z nás používá velké množství názvů, některé jsou pro nás samozřejmé, jiné vnímáme jen okrajově. Jedním z těchto výrazů je vegetarián. Na těchto stránkách bychom chtěli nabídnout informace pro všechny, kdo se vegetariánsky stravují, pro ty kdo se ztotožňují s tím, že smyslem lidského života je pomáhat a ochraňovat druhé. Pro ty , kdo na stránky nahlédnou jen náhodou. Pro všechny , kteří touží poznat nové rozměry života. A také pro všechny, kteří chtějí mít v životě více zdraví, radosti a pohody. Na stránkách vegetarian.cz budeme publikovat např. rozhovory s osobnostmi, zdravotní výhody vegetariánského nebo blízkého způsobu života, spolupracujeme s lékaři a odborníky, výrobci . Budeme nabízet návody, tipy, recepty, výrobky a další. Chtěli bychom, aby server vegetarian.cz byl stále aktuální. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho vzniku a všem, kdo mám zaslali, nebo zašlou svoje příspěvky. Ne vše je hotovo, ale začínáme..........
 15. Martin

  U pejsků Saluki

  Ahoj jen malym pozdravem na navsteve u pejsku, kteri se moc libili nejen nam dospelakum, ale i pritomnym miminum. Dozvedeli jsme se, ze chrt saluki, je jednim z nejrychlejsich psu v behu na dlouhou vzdalenost, je nejen velmi chytry, ale i velmi pratelsky, o cemz timto radi predavame dukazy
 16. Na dotaz zda 'Je jezení masa duchovní poklesek?' odpovídá biotronik Tomáš Pfeiffer.
 17. Ahoj všem, narazil jsem nedávno na Vám již možná známou internetovou knihovnu Archive.org. K mému překvapení se mi po vyhledávání klíčového slova 'vegetarian' zobrazilo 259 knih ke stažení ať už o historii vegetariánství, stoleté vegetariánské kuchařky, různé filosofické statě atp. Všechny knihy jsou kvalitně zpracované a rozhodně Vám tuto službu mohu doporučit. Na ukázku připojuji knížečku s názvem Why is a Hindu a vegetarian, kterou vydal v roce 1898 Swami Abhenananda, žák indického mystika a jogína Ramakrišny. Why a Hindu is a vegetarian.pdf
 18. Martin

  Jak se stravujeme?

  Ahoj, budete-li mít chuť, přidejte se do hlasování o tom, jací jsme podle jídelníčku Kdybyste potřebovali přidat novou kolonku pro odpověď, ozvěte se
 19. Martin

  Světový den vegetariánství

  Světový vegetariánský den se každoročně připomíná 1. října. Byl stanoven v roce 1977 Vegetariánskou společností Severní Ameriky a potvrzen byl Mezinárodní vegetariánskou unití IVU v roce 1978. "Svátek má za cíl podporovat radost, soucítění a blahodárné účinky vegetariánství" Přináší povědomí o etickém, zdravotním, humanitárním přínosu vegetariánství, stejně jako jeho přínosu pro životní přestředí.
 20. Martin

  Vegetariánský festival

  'Milí přátelé, vítáme Vás na stránkách Vegetariánského festivalu, jehož 5. ročník se uskuteční o víkendu 26. – 27. září 2015 v Praze na Vyšehradě. Festival je určen pro všechny, kterým je blízký zdravý a udržitelný životní styl kteří hledají změnu či inspiraci ve stravování kteří cítí, že je čas na změnu v našem přístupu ke zdrojům kteří chtějí žít v radosti a vděčnosti a společně to oslavit a všechny ostatní Těšíme se na setkání, Honza & Tereza Dlabalovi & tým festivalu'
×