Přejít na obsah

Výroky slavných


Martin

Recommended Posts

1748-1832 - anglický filosof, ekonom a právník

Jeremy Bentham

Kéž nadejde den, kdy zbylá živá stvoření získají práva, která jim mohla odejmout pouze ruka tyrana… Nelze se ptát, mohou-li zvířata přemýšlet nebo mluvit, ale mohou-li trpět

asi 563-483  

Buddha

Z obavy před tím, aby neuvedl živé bytosti do stavu smrtelného strachu, nechť bódhisattva, praktikující dosažení soucitu, se zdržuje jedení masa

1847-1933 - angl. filosofka, humanistka a soc. reformátorka

Annie Besant

Lidé, kteří jedí maso jsou odpovědní za všechno utrpení pramenící z jedení masa. Toto utrpení je způsobeno tím, že užíváme cítící bytosti jako potravu. Jsou odpovědni za všechny hrůzy a mučivý strach, který musí ta nešťastná stvoření prožívat, jen aby uspokojila lidské chutě...Všechno utrpení je zaznamenáváno jako důkaz proti lidstvu; překáží a zdržuje rozvoj člověka

412-323 - řecký filosof

Diogenes

Stejně dobře, jako jíme zvířecí těla, bychom mohli jíst i lidská

14.3.1879-18.4.1955 - fyzik, nositel Nobelovy ceny

Albert Einstein

Je smutné vidět, že vegetariánský způsob života by svým čistě fyzikálním účinkem na lidskou povahu nanejvýš pozitivně ovlivnil velkou část lidstva.

Nic nepřispěje k lidskému zdraví a zvýšení šance na přežití života na Zemi více než vývoj k vegetariánství.

1803-1883 - americký esejista, filosof a básník

Ralph Waldo Emerson

Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník.

1869-1948 - indický vůdce a společenský reformátor

Mahátma Gándhí

Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty / Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky / Jediný způsob, jak žít, je nechat žít.

asi 3 - 33

Ježíš

A maso zabitých zvířat v jeho těle se stane jeho vlastním hrobem. Protože, pravím vám, kdo zabíjí, zabíjí sama sebe a kdokoli jí těla zabitých zvířat, jí tělo smrti (z esejského Evangelia míru)

1883-1924 - spisovatel

Franz Kafka

Teď už se na tebe mohu dívat klidně; už tě nejím (při pohledu na rybu v akváriu)

1862-1949 - belgický dramatik, esejista a básník

hrabě Maurice Maeterlinck

Kdyby se jednoho dne stal obecným názor, že se lze obejít bez masitých jídel, přineslo by to nejen velkou ekonomickou revoluci, ale i mravní pokrok

francouzský spisovatel

Jules Michelet

Těžko si dnes představit, čím byla ona válka vypovězená světu zvířat před 100-200 lety. Organizovalo se obrovské zabíjení, krve se prolévalo více než v největší válce; kam vedly ty krvavé zátopy? Zabíjelo se pro zabíjení, k vychutnání síly, krutosti, ke kochání se pohledem na zoufalství ubohých zvířat, zcela jemných, než aby se mohla bránit a mstít

1806-1873 - anglický filosof a ekonom

John Stuart Mill

Máme-li jistotu, že určitá praxe způsobuje mnohem více utrpení zvířeti, než poskytuje užitku člověku, je to praxe morální nebo nemorální? A jestliže se lide nevynoří z bahna egoismu a jednostranně neodpoví "NE", pak ať je navždy prokleta morálka založená na užitku

1553-1592 - Francouzský spisovatel

Michel de Montaigne

Pokud se mne týká, nikdy jsem nemohl bez hněvu hledět na to, jak jsou pronásledována a zabíjena nevinná a bezbranná zvířata, která nám nijak neškodí

43 př.n.l. -13 n.l. - římský filosof

Publius Ovidius Naso

V jaké to špatné zvyky se uvádí, jak se to chystá nezbožně na lidskou krev, kdo ocelí telátku hrdlo protíná, může to bučení snést, jsa nepohnut v srdci, anebo kdo je s to, by vraždil kůzle, jež kvílí tak jak malé dítě, či pernatce požívat může, kterého sám dřív krmil! Jak blízko má takový člověk k plné, skutečné vraždě!

46-120 - řecký životopisec a historik

Plútarchos

Odkud to přišlo, že vás jakási dravost a šílenství v této šťastné době vede k tomu, že se špiníte krví, ačkoliv máte tolik jiných způsobů obživy? Proč popíráte, že vás země dokáže uživit?…Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení?

1884-1963 - první president indické republiky

Dr. Radžendra Prasád

Celostný pohled na život nám odhaluje vztah mezi potravou daného jedince a jeho chováním k jiným a cestou rozumové dedukce, která není fantazií. Můžeme přijít k poznatku, že jediným způsobem, jak uniknout vodíkové pumě je útěk před mentalitou, která pumu vymyslela a jediným takového útěku je pěstování úcty ke všemu životu, k životu ve všech podobách a ve všech podmínkách. je to pouze jiný výraz pro vegetariánství

francouzský spisovatel

Jean Jacques Rousseau

Jedním z důvodů, že masitá strava neodpovídá člověku, je lhostejnost, jakou projevují děti vůči ní a chuť, jakou mají na zeleninu, mléčné výrobky a ovoce

francouzský spisovatel

Romain Rolland

Ukrutnost vůči i samotná lhostejnost vůči jejich utrpení je, podle mého mínění, největším hříchem lidstva. Je příčinou lidského úpadku. Vytváří-li člověk kolem sebe tolik utrpení, jak má právo si stěžovat, když pak sám trpí?

1851-1939 - anglický humanista a reformátor, zakladatel "Humánní ligy" v Londýně

Henry S. Salt

Pozvete hezkou dívku na večeři a objednáte jí šunkový sendvič! Házení perel sviním je příslovečnou hloupostí. Ale jak nazvat házení sviní perlám? / Mohu říci, že nejpotřebnějším vědeckým kursem pro členy etických svazů byla by návštěva jatek

1788-1860- německý filosof

Arthur Schopenhauer

Protože soucit se zvířaty je nerozlučně spjatý s dobrotou charakteru, lze věrohodně říci, ze ten, kdo je ukrutný ke zvířatům, nemůže být dobrý člověk.

1785-1965 - slavný lékař, misionář, teolog a muzikolog

Albert Schweitzer

Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože zacházíme tak zle se zvířaty…protože na jatkách je tolik surovosti, protože kvůli našim kuchyním tak mnoho zvířat umírá strašlivou smrtí, protože zvířatům způsobují nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a musíme nést znamení této viny.

asi 4 př.n.l. - 65 n.l. - římský filosof a básník

Seneca

Jestliže jsou pythagorejské zásady zdržování se masa správné, napomáhají nevinnému životu. Jestliže nejsou správné, učí nás alespoň šetřit život. A jestliže se zbavím své ukrutnosti, není to vůbec žádná ztráta

1856-1950 - britský dramatik a kritik

Georg Bernard Shaw

Proč bych se vám měl zpovídat z toho, že se správně živím? Kdybych se cpal pečenými těly zvířat, měli byste důvod ptát se mě, proč to dělám. Zvířata jsou mí přátelé…a já své přátele nejím

1828-1910 - ruský romanopisec a sociální teoretik

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná / Masožerství je pozůstatkem nejprimitivnějšího barbarství / Masožerství dalo by se prominout, pokud by bylo podepřeno rozumnými důvody. Ale těchto není. Je to zlá záležitost, nemající v našich dobách nijakého opodstatnění / Když vidíte děti, jak trýzní kočku nebo ptáčka, napomínáte je, učíte je soucitu s živým tvorem. Ale sami chodíte na lov a zasedáte k obědu, pro který bylo zabito pár tvorů. Nepozastavíte se nad touto zjevnou protichůdností? / Nezabíjej nevztahuje se jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji

1818-1862 - americký přírodovědec a lékař

Henry David Thoreau

Není pochyb o tom, že součástí osudu lidského rodu je postupný vývoj ve směru zanechání jedení masa, stejně jako e divošské kmeny přestaly navzájem pojídat poté, co vešly do styku s civilizovanými národy

1452-1516 - italský malíř, sochař, architekt a vědec

Leonardo da Vinci

V mládí jsem se zřekl jedení masa a přijde ještě den, že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí

1863-1902 - indický filosof

Vivékánanda Svámí

Je ďábelské říci, že všechna zvířata jsou stvořena pro potřeby člověka, aby byla zabita a použita tak, jak chce člověk. Mohli bychom říci, že jsou to slova ďáblova, ne Boha

český léčitel, zakladatel oboru biotronika

Josef Zezulka

Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit.  Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení.

  • Like 1
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

  • 1 year later...

okolo 1884 - jeden z prvních propagátorů vegetariánství a bojovníků za práva zvířat a proti vivisekci

Emanuel Salomon

Podstatou vegetariánství jest, nezabíjeti zvířat, nepožívat masa, ovšem ani rybího, ani račího, protože vegetarianismus není žádný katolickým postem,

nýbrž jest hluboce založenou, zásadou etickou, neprolévati krve. Býlojedové ještě přísnějšího řádu nepožívají ani vůbec ničeho, co pochází od zvířat, tudíž,

ani mléka a výrobků z něho, ani vajec apod.

Proč by prý byla veškerá ta zvířata na světě, kdyby člověk neměl živiti se jimi? Zvířata jsou na světě pro vlastní svoji radost a spokojenost zcela

tak jako člověk, jenž v nehorázné pýše se domýšlí, že všecko má sloužiti jemu.

  • Like 1
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Soren Kierkegaard

Shledal jsem, že toho mám stále méně co říci,

až jsem nakonec oněměl

a začal naslouchat.

V mlčení objevil jsem

hlas Boží.

(sice to s vegetariánstvím nesouvisí, přesto myslim, že se to tu neztratí)

  • Like 1
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

  • 6 months later...

Bradley Miller

Učit dítě jak nezašlápnout housenku má hodnotu pro dítě i pro housenku

David Brenner

Vegetarián je člověk, který nejí nic, co může mít děti.

Will Kellog

Jak jíst něco, co má oči?

P.G.Wodehouse

Fascinace lovem jako sportem záleží výhradně na tom, na jaké straně pušky stojíte.

Glenda Jackson

Ve skutečnosti nikdo nepotřebuje norčí kožich – kromě norka.

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

  • 3 years later...

Můj oblíbený:

Před 150 lety by vás považovali za blázny, pokud byste se zasazovali za konec otroctví.
Před 100 lety by se vám smáli za návrh, že by ženy měly mít volební právo. 
Před 25 lety by vás nazvali perverzním za obhajobu práv gayů. 
Dnes se nám smějí, když chceme, aby skončilo otroctví zvířat. Jednoho dne se smát nebudou!!!  Gary Smith

  • Like 1
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

  • 2 years later...

Čuang-c'

„Blahořečím onomu času, kdy lidé žili svorně se zvířaty bok po boku a tvořili s deseti tisíci bytostmi jednu velkou rodinu.“ 

(Zdroj: https://citaty.net/autori/cuang-c/)

Lao-c'

„Buď dobrý k lidem, k rostlinám i zvířatům. Nepronásleduj lidi ani zvířata a nepůsob jim bolest.“

(Zdroj: https://citaty.net/autori/lao-c/)

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se
×
×
  • Vytvořit...