Přejít na obsah

Časová osa


Recommended Posts

Ahoj všem!

 

Rádi bychom připravili tento příspěvek, který by i s detaily v časové ose popsal nejdůležitější osobnosti vegetariánského hnutí. Příspěvek je zatím jen skica, tak buďte, prosím, shovívaví smile.gif

Období před Kristem

post-2-0-99445200-1306936674_thumb.jpg

Hesiodes

(800 př.n.l.) - starořecký básník

Orfisté

(540 př.n.l.)

post-2-0-47251100-1306937510_thumb.jpg

Pythágorás

(580-500 př.n.l.) - řecký filosof, matematik, zakladatel Pythagorejské školy

Citace: V jaké to špatné zvyky se uvádí, jak se to chystá nezbožně na lidskou krev, kdo ocelí telátku hrdlo protíná, může to bučení snést, jsa nepohnut v srdci, anebo kdo je s to, by vraždil kůzle, jež kvílí tak jak malé dítě, či pernatce požívat může, kterého sám dřív krmil! Jak blízko má takový člověk k plné, skutečné vraždě! (Z Ovidiových

)

Antisthenes

(?445-365 BC)

post-2-0-37604000-1306937509_thumb.jpg

Platón

(427-347 př.n.l.)

post-2-0-88322700-1306937507_thumb.jpg

Aristoteles

(445-365 př.n.l.)

post-2-0-78176400-1306936672_thumb.jpg

Diogenes

(384-322 př.n.l.) - řecký filosof

Citace: Stejně dobře, jako jíme zvířecí těla, bychom mohli jíst i lidská.

Theoprastrus

(372-287 př.n.l.)

Epikuros

(341-270 př.n.l.)

post-2-0-51288700-1306879258_thumb.jpg

Pablius Ovidius Naso

(43-17 př.n.l.) - římský filosof

Hinduismus

(-800 př.n.l.)

Džinismus

(800 př.n.l.)

post-2-0-43272600-1306833186_thumb.jpg

Zarathustra

(628-551 př.n.l.)

post-2-0-38308000-1306833170_thumb.jpg

Buddha

(563-483 př.n.l.)

Citace: Z obavy před tím, aby neuvedl živé bytosti do stavu smrtelného strachu, nechť bódhisattva, praktikující dosažení soucitu, se zdržuje jedení masa.

Mahavíra

(599-527 př.n.l.)

post-2-0-58177700-1306879250_thumb.jpg

král Asoka Indický

(273-232 př.n.l.)

Starověk

post-2-0-19833400-1306936677_thumb.jpg

Seneca

(5 př.n.l-65) - římský filosof a básník

Citace: Jestliže jsou pythagorejské zásady zdržování se masa správné, napomáhají nevinnému životu. Jestliže nejsou správné, učí nás alespoň šetřit život. A jestliže se zbavím své ukrutnosti, není to vůbec žádná ztráta.

post-2-0-57432400-1306879259_thumb.jpg

Plútarchos

(46-120) - řecký životopisec a filosof, známý svými Paralelními životy význačných Řeků a Římanů. Ve sbírce více než 60 spisů známé jako Moralia se zabývá úvahami, které vedou k bezmasé stravě. V Chytrosti zvířat mořských i pozemských promýšlí, zdali mají zvířata duši a které druhy jsou více inteligentní.

Citace: Odkud to přišlo, že vás jakási dravost a šílenství v této šťastné době vede k tomu, že se špiníte krví, ačkoliv máte tolik jiných způsobů obživy? Proč popíráte, že vás země dokáže uživit?…Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení?

post-2-0-87405800-1306936675_thumb.jpg

Plotinus

(205-270) - římský novoplatónský filosof narozený v Egyptě.

Porphyrus líčí, že senátor Rogcianus, byl tak zasažen Plotinem, že se vzdal veškerého svého majetku, propustil otroky a zřekl svých hodností. Říká se že Rogciánovi, který byl zasažen dnou a museli jej přenášet na židli, jeho zdraví navrátila bezmasá dieta.

Porphyrus

(233-304)

Iamblichus

(250-325)

post-2-0-05237700-1306833143_thumb.jpg

Ježíš

(asi 3-33)

Citace: A maso zabitých zvířat v jeho těle se stane jeho vlastním hrobem. Protože, pravím vám, kdo zabíjí, zabíjí sama sebe a kdokoli jí těla zabitých zvířat, jí tělo smrti (z esejského Evangelia míru)

Esejští

(147 př.n.l.-70 .n.l.)

Sv. Klement Alexandrejský

(150-215)

Sv.Basilej

(330-379)

post-2-0-39546300-1306879253_thumb.jpg

Sv. Jan Chrisostom

(347-407)

Středověk

Katarští

(11.-13. století)

Maimonedes

(1135-1204) - židovský filosof, lékař a právník narozený ve španělsku kodifikoval židovské právo v Mishnehské Tóře (1180).

Citace: Neměli bychom věřit tomu, že všechny bytosti existují pro účely existence člověka. Naopak, všechny okolní bytosti, byli také zamýšleny pro své vlastní účely a ne pro účely čehokoli dalšího.

post-2-0-90258500-1306835729_thumb.jpg

Sv. František z Assisi

(1181-1226) - původním jménem Giovanni di Bernadone, italský mnich, zakladatel Řádu františkánských bratří. Uznávaný pro svoji pokoru a lásku ke všemu stvoření. Podle legendy stigmatizován. Vegetariánem po většinu života.

16. století

post-2-0-77754200-1306834876_thumb.jpg

Leonardo da Vinci

(1452-1519.) - italský malíř, sochař, inženýr, architekt - nejvšestrannější talent italské renesance. Svůj vztah ke zvířatům projevoval tím, že skupoval na tržištích drůbež v klecích a propouštěl ji na svobodu.

Citace: Člověk jest opravdu vrcholem tvorstva, protože svojí brutalitou předčí zvěř. Žijeme ze smrti druhých, jsme místy pohřbívání. | V mládí jsem se zřekl jedení masa a přijde ještě den, že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí

post-2-0-93035900-1306835713_thumb.jpg

Sir Thomas More

(1478-1535)

post-2-0-32365600-1306833553_thumb.gif

Michel Eyquem de Montaigne

(1533-1592)

Citace: Pokud se mne týká, nikdy jsem nemohl bez hněvu hledět na to, jak jsou pronásledována a zabíjena nevinná a bezbranná zvířata, která nám nijak neškodí.

17. století

post-2-0-34013800-1306835363_thumb.jpg

Pierre Gassendi

(1592-1655) - francouzský lékař a filosof

Citace: Říkáš, že člověk žije z masa velmi dobře, ale jestliže tohle jídlo považuje sobě za přirozené, proč je neužívá tak, jak je, jak mu je Příroda připravila? Ve skutečnosti se ale hroutí děsem z utrhnutí živého nebo i jen čerstvého masa svými zuby a zažehává oheň aby změnit jeho přirozenou a patřičnou podobu. Co je jasnější než že člověk není uzpůsoben pro lov, tím méně k pojídaní jiných zvířat.

John Ray

(1628-1704)

Thomas Tryon

(1634-1703)

Bernard de Mandeville

(1670-1733)

George Cheyne

(1671-1743)

post-2-0-39845200-1306938733_thumb.jpg

Emanuel Swedenborg

(1688-1772)

18. století - osvícenství

post-2-0-35196600-1306939647_thumb.jpg

Voltaire

(1694-1778) Francouzský spisovatel, hlasatel náboženské, politické a sociální svobody:

Citace: Posuď jak se chová pes (stejně jako bys posuzoval svého vlastního), který ztratil svého pána, jak ho hledá nešťastně štěkaje, jak se vrací do jeho domu nedočkavý a plný úzkosti, vybíhá nahoru po schodech a zase dolů, z pokoje do pokoje, a který jej nakonec nalézá ve své pracovně - jak vesele štěká a vyskakuje a ukazuje tak svou radost. Jsou někteří barbaři, kteří by vzali tohoto psa, který tak skvěle přesahuje člověka schopností přátelství, přibili ho ke stolu a zaživa rozpitvali, aby Ti ukázali jeho tepny a nervy. A to, co pak v něm objevíš jsou tytéž smyslové orgány jaké nosíš v sobě. Odpověz mi, mechanisto, připravila Příroda všechny prameny citu toho zvířete tak aby necítil? Má nervy, na které by nepůsobilo utrpení?

post-2-0-09725300-1306939317_thumb.jpg

John Wesley

(1703-1791) - evangelický kněz, zakladatel metodismu

David Hartle

(1705-1758)

post-2-0-58884200-1306879256_thumb.jpg

George Louis Leclerc

(1707-1788)

Antonio Cocchi

(1743?)

post-2-0-83510600-1306835365_thumb.jpg

Jean-Jacques Rousseau

(1712-1778)

Citace: Jedním z důvodů, že masitá strava neodpovídá člověku, je lhostejnost, jakou projevují děti vůči ní a chuť, jakou mají na zeleninu, mléčné výrobky a ovoce

John Howard

(1726-1790)

Oliver Goldsmith

(1728-1774)

post-2-0-39468400-1306833202_thumb.jpg

Jeremy Bentham

(1748-1832) - anglická filosof, ekonom a právník

Citace: Kéž nadejde den, kdy zbylá živá stvoření získají práva, která jim mohla odejmout pouze ruka tyrana… Nelze se ptát, mohou-li zvířata přemýšlet nebo mluvit, ale mohou-li trpět.

post-2-0-88129700-1306938731_thumb.jpg

Lord Thomas Erskine

(1750-1823)

Joseph Ritson

(1761-1830)

Sir Richard Philips

(1767-1840)

John Frank Newton

(1770-1840)

Robert Southey

(1774-1843)

Lewis Gompertz

(1779-1865)

post-2-0-71725600-1306939315_thumb.jpg

Lord George Gordon Byron

(1788-1824)

post-2-0-87458800-1306835366_thumb.gif

Percy Bysshe Shelley

(1792-1822)

Mary Wolstonecraft Shelley

(1797-1851)

post-2-0-51579800-1306879257_thumb.jpg

Jules Michelet

(1797-1851) - francouzský spisovatel

Citace: Těžko si dnes představit, čím byla ona válka vypovězená světu zvířat před 100-200 lety. Organizovalo se obrovské zabíjení, krve se prolévalo více než v největší válce; kam vedly ty krvavé zátopy? Zabíjelo se pro zabíjení, k vychutnání síly, krutosti, ke kochání se pohledem na zoufalství ubohých zvířat, zcela jemných, než aby se mohla bránit a mstít.

Reverend William Metcalfe

(17xx-1862)

Sylvester Graham

(1795-1851)

post-2-0-92830900-1306938256_thumb.jpg

Arthur Schopenhauer

(1795-1851) - německý filosof

Citace: Protože soucit se zvířaty je nerozlučně spjatý s dobrotou charakteru, lze věrohodně říci, ze ten, kdo je ukrutný ke zvířatům, nemůže být dobrý člověk.

19. století

post-2-0-50007700-1306833555_thumb.jpg

Richard Wagner

(1813-1883)

post-2-0-13268200-1306833554_thumb.jpg

Lev Nikolajevič Tolstoj

(1828-1910) - ruský romanopisec a sociální teoretik

Citace: Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná | Masožerství je pozůstatkem nejprimitivnějšího barbarství | Masožerství dalo by se prominout, pokud by bylo podepřeno rozumnými důvody. Ale těchto není. Je to zlá záležitost, nemající v našich dobách nijakého opodstatnění | Když vidíte děti, jak trýzní kočku nebo ptáčka, napomínáte je, učíte je soucitu s živým tvorem. Ale sami chodíte na lov a zasedáte k obědu, pro který bylo zabito pár tvorů. Nepozastavíte se nad touto zjevnou protichůdností? | Nezabíjej nevztahuje se jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji.

Sir Edwin Arnold

(1832-1904)

post-2-0-08465100-1306833052_thumb.jpg

Annie Bessant

(1847-1933) - anglický filosof

Citace: Lidé, kteří jedí maso jsou odpovědní za všechno utrpení pramenící z jedení masa. Toto utrpení je způsobeno tím, že užíváme cítící bytosti jako potravu. Jsou odpovědni za všechny hrůzy a mučivý strach, který musí ta nešťastná stvoření prožívat, jen aby uspokojila lidské chutě...Všechno utrpení je zaznamenáváno jako důkaz proti lidstvu; překáží a zdržuje rozvoj člověka.

post-2-0-01479700-1306879277_thumb.jpg

Henry Salt

(1851-1939) - anglický humanista a reformátor, zakladatel "Humánní ligy" v Londýně

Citace: Pozvete hezkou dívku na večeři a objednáte jí šunkový sendvič! Házení perel sviním je příslovečnou hloupostí. Ale jak nazvat házení sviní perlám? | Mohu říci, že nejpotřebnějším vědeckým kursem pro členy etických svazů byla by návštěva jatek.

Josiah Oldfield, Dr., MA, DCL, MRCS, LRCP

(1863-1953)

post-2-0-88665000-1306834761_thumb.jpg

Georg Bernard Shaw

(1856-1950) - britský dramatik a kritik

Citace: Proč bych se vám měl zpovídat z toho, že se správně živím? Kdybych se cpal pečenými těly zvířat, měli byste důvod ptát se mě, proč to dělám. Zvířata jsou mí přátelé…a já své přátele nejím.

Ellen G. White

(1827-1915)

John Harvey Kellog

(1852-19xx.)

Sir Isaac Pitman

(1813-1897)

post-2-0-45626900-1306879255_thumb.jpg

Horace Greeley

(1811-1872) - zakladatel New York Tribune

post-2-0-57745100-1306879260_thumb.jpg

Romain Rolland

(1866-1944) - francouzský dramatik

Citace: Utrpení zvířat je pro svědomí člověka daleko nesnesitelnější než lidské utrpení. Neboť lidské utrpení je aspoň pokládáno za zlo, a kdo je způsobí, je zločinec. Ale tisíce zvířat vraždíme každý den zbytečně a bez stínu lítosti. A kdo by se o tom zmínil, dělal by se jen směšným.

post-2-0-48064200-1306835362_thumb.gif

Ralph Waldo Emerson

(1803-1883) - americký esejista, filosof a básník

Citace: Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník

Dr. Radžendra Prasád

1884-1963 - první president indické republiky

Citace: Celostný pohled na život nám odhaluje vztah mezi potravou daného jedince a jeho chováním k jiným a cestou rozumové dedukce, která není fantazií můžeme přijít k poznatku, že jediným způsobem, jak uniknout vodíkové pumě je útěk před mentalitou, která pumu vymyslela a jediným takového útěku je pěstování úcty ke všemu životu, k životu ve všech podobách a ve všech podmínkách. Je to pouze jiný výraz pro vegetariánství.

post-2-0-42830400-1306834843_thumb.jpg

Clara Barton

(1821-1912) - zakladatelka Amerického Červeného kříže

20. století

post-2-0-25935900-1306834844_thumb.jpg

Mahátma Ghándí

(1869-1948) - indický vůdce a společenský reformátor

Citace: Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty / Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky / Jediný způsob, jak žít, je nechat žít.

Franz Kafka

(1883-1924) - spisovatel

Citace: Teď už se na tebe mohu dívat klidně; už tě nejím (při pohledu na rybu v akváriu)

post-2-0-44444200-1306879254_thumb.jpg

Albert Einstein

(1889-1955) - fyzik, nositel Nobelovy ceny

Citace: Je smutné vidět, že vegetariánský způsob života by svým čistě fyzikálním účinkem na lidskou povahu nanejvýš pozitivně ovlivnil velkou část lidstva. | Nic nepřispěje k lidskému zdraví a zvýšení šance na přežití života na Zemi více než vývoj k vegetariánství.

post-2-0-95434400-1306938255_thumb.jpg

John Stuart Mill

1806-1873 - anglický filosof a ekonom

Citace: Máme-li jistotu, že určitá praxe způsobuje mnohem více utrpení zvířeti, než poskytuje užitku člověku, je to praxe morální nebo nemorální? A jestliže se lide nevynoří z bahna egoismu a jednostranně neodpoví "NE", pak ať je navždy prokleta morálka založená na užitku

post-2-0-32211400-1306833551_thumb.gif

Maurice Maeterlinck

(1875-1965) - belgický dramatik, esejista a básník

Citace: Kdyby se jednoho dne stal obecným názor, že se lze obejít bez masitých jídel, přineslo by to nejen velkou ekonomickou revoluci, ale i mravní pokrok.

post-2-0-03667100-1306938258_thumb.jpg

Vivékánanda Svámí

1863-1902 - indický filosof

Citace: Je ďábelské říci, že všechna zvířata jsou stvořena pro potřeby člověka, aby byla zabita a použita tak, jak chce člověk. Mohli bychom říci, že jsou to slova ďáblova, ne Boha.

post-2-0-95146500-1306833549_thumb.gif

Albert Schweitzer

(1875-1965) - slavný lékař, misionář, teolog a muzikolog

Citace: Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože zacházíme tak zle se zvířaty…protože na jatkách je tolik surovosti, protože kvůli našim kuchyním tak mnoho zvířat umírá strašlivou smrtí, protože zvířatům způsobují nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a musíme nést znamení této viny.

Isobel Wilson

(1908-1994)

Gordon Latto

(1911-1988)

post-2-0-51832200-1306934351_thumb.jpg

(21.6.1895-15.2.1976) - český humanista, pacifista, evangelický publicista, propagátor vegetariánství

Citace: My poznáváme tebe ve zraku dítěte, Ty se na nás díváš i okem zvířete.

post-2-0-43052700-1306833552_thumb.jpg

Yehudi Menuhin

(1916-1999)

Linda McCartney

(1941-1998)

Josef Zezulka

(1912-1992) - český filosof, léčitel, zakladatel oboru biotronika

Citace: Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení.

post-2-0-09375200-1306934350_thumb.jpg

Tomáš Pfeiffer

(1953) - český léčitel, biotronik, žák Josefa Zezulky

thoreau.jpg

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

  • 7 months later...
  • Odpovědi 1
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej autoři v tématu

Obrázky

Guest endouxa39351

Díky za tu práci, kterou jsi si s tím dal (tedy pokud jsi to někde nezkopíroval - ale to vůbec nevadí a stejně díky : ). Něco takového jsem si pro sebe chtěl udělat už dávno, ale nebyl čas. I když Františka z Assisi, podle toho co o ně vím, mám zařazeného do kategorie magor, tak to na svou dobu to byl vcelku sympatický magor. Kdysi dávno jsem četl jeho životopis od nějakého (myslím) francouzského historika.

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

×
×
  • Vytvořit...